Profiteer hier van de financiële voordelen van de Verminderde bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. De Verminderde bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is één van de meest interessante subsidieregelingen in België voor ondernemers en bedrijven die zich bezig houden met innovatie. De loonkost in België is immers torenhoog en dankzij de verminderde bedrijfsvoorheffing kan uw onderneming op een eenvoudige manier de R&D loonkost in belangrijke mate doen dalen. Elke werknemer die onderzoek doet binnen uw bedrijf komt in aanmerking voor deze fiscale maatregel. De besparing op de R&D loonkost is vaak zeer groot. Dus: ontwikkelt u nieuwe producten, processen of software? Neem dan contact met ons op zodat u optimaal van deze innovatiesubsidie kunt profiteren.

Profiteer hier van de financiële voordelen van de zogenaamde Verhoogde Investeringsaftrek. Met de R&D investeringsaftrek komt er een aftrekpost bij voor organisaties die investeren in R&D. In aanmerking komen kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan door u verrichte R&D. De Verhoogde R&D investeringaftrek wordt vormgegeven als een extra aftrekpost op de fiscale winst. Ook als U geen winst maakt, zijn er toch mogelijkheden om te genieten van de R&D investeringsaftrek voor uw investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling. Maakt u nog geen gebruik van onze fiscale dienstverlening? Of wilt u gewoon het beste fiscale resultaat? Neem dan snel contact met ons op.

Profiteer hier van de financiële voordelen van de VLAIO subsidies voor innovatieprojecten. Met de VLAIO subsidies komt er steun voor bedrijven die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling.

Het VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovaren en Ondernemen, helpt Vlaamse bedrijven om hun innovatieprojecten te realiseren door middel van subsidies.

De VLAIO-innovatieprojecten zijn er enkel en alleen voor Vlaamse bedrijven. Uw innovatie hoeft geen “rocket science” te zijn, maar het VLAIO vraagt wel dat uw innovatie nieuw is voor uw bedrijf (en uw markt). De subsidies van het VLAIO helpt de mensen in uw bedrijf slimmer te maken en geeft u de financiële slagkracht om bv. een eerste prototype van een nieuw product of proces te ontwerpen. U kan door de VLAIO subsidies eventueel ook gaan samenwerken met een partner (bv een hogeschool of universiteit), zonder daarvoor de kosten volledig zelf te moeten dragen. Neem contact met ons op. Wij rekenen u graag voor hoe u uw innovatie project kunt laten steunen door het VLAIO.


PNO is als full service financieel dienstverlener actief in het publieke domein. Wij verzorgen voor onze relaties alle financiële middelen en instrumenten waarmee de overheid bedrijven en organisaties wil stimuleren om aan innovatie te doen. Wat betekent dit voor u?
  • u kunt rekenen op een professionele partner die het belang van innovatie en R&D voor uw organisatie kent en begrijpt - en dit ook kan verdedigen bij de Vlaamse overheid en de Federale Belastingdienst
  • de afzonderlijke aanvragen voor Verminderde Bedrijfsvoorheffing, Verhoogde Investeringsaftrek en VLAIO worden op elkaar afgestemd, zodat u bent verzekerd van een volledige benutting van alle fiscale maatreglen voor onderzoek en ontwikkeling en innovatiesubsidies
  • u verkleint het risico dat bij het niet realiseren van bepaalde innovatiedoelstellingen toegezegde subsidies niet worden uitgekeerd of zelfs moeten worden terugbetaald tot een minimum.
Gaat u voor zowel strategisch als financieel innovatievoordeel? MAIL ONS OF BEL DIRECT: 0479 90 42 74 .